Μπορείτε να επιλέξετε ταχύτητες μετάδοσης, επιλέγοντας ένα απο τα τρία κουμπιά που βρίσκονται δεξιά του media player.

Οι ταχύτητες αυτές αναλύονται σε "χαμηλή", "μεσαία" και "υψηλή"

Εάν έχετε επιλέξει και βλέπετε ένα από τα on-demand videos, τότε πατώντας το κουμπί "επιστροφή στο Live", μπορείτε να μεταβείτε στην κανονική ροή του καθημερινού προγράμματος του WordofGod.gr