Można wybrać szybkość nadawania, wybierając jeden z trzech przycisków po prawej stronie odtwarzacza media player.

Prędkości można rozróżnić na "niską", "średnią" i "wysoką”

Jeśli wybrałeś i oglądasz jeden z programów video na żądanie (On-demand video), wtedy klikając na "Back to Live", można przejść ponownie do bieżącego przepływu programu WordofGod.gr